Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013. Investeşte în oameni!Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013.
Investeşte în oameni!
Axa prioritară 2 - "Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii"
Domeniul major de intervenţie: 2.1 - "Tranziţia de la şcoală la viaţa activă"
Număr de referinţă pentru contractul de finanţare nerambursabilă POSDRU 90/2.1/S/64002Înapoi

Revista 22

Descriere:

 

Revista “22”își desfășoară activitatea sub coordonarea Grupului pentru Dialog Social, în paginile ei reflectîndu-se ideile și demersurile care constituie liniile de forță ale acestuia. Are o apariție săptămânală, propunând publicului cititor analize și eseuri politice, anchete sociale, interviuri cu personalități implicate în evenimentele majore ale vieții publice și culturale și deopotrivă analize economice sau cronici culturale.

Promovează valorile democrației, drepturile omului, cu un accent deosebit pe drepturile minorităților din România.

Revista “22”are rubrici constante de analiză politică și economică, internă și internațională, interviuri, anchete, cronici literare, plastice, de teatru și film, beneficiind de colaborarea celor mai prestigioși oameni de cultură, politologi, istorici, economiști etc. din România și străinătate: Gabriel Liiceanu, Andrei Pleșu, Mircea Martin, Norman Manea, Andrei Cornea, Șerban Papacostea, Mihnea Berindei, Tom Gallagher, Andrei Oisteanu, Sorin Ioniță, Laura Ștefan s.a.

Revista “22”apare neîntrerupt din 20 ianuarie 1990, pâstrandu-și independența și influența în mediile politice și administrative din România.

Difuzarea revistei este asigurată prin rețelele specializate, abonamente în țară și străinătate, prin protocol cu instituții și organizații guvernamentale și nonguvernamentale din România și străinătate, parteneriate media etc. Revista are un site al cărui număr de  vizitatori este în continuă creștere.

Publicul țintă: universitari, cercetători, masteranzi și studenți care călătoresc frecvent în străinătate la studii, specializari, congrese și simpozioane internaționale. Revista este citită atent în mediile politice, ONG-uri, medii culturale și artistice.

Revista  “22”este citată de publicații străine (Figaro, Die Welt, Liberation, PressEurope etc.).

 

 

Tirajul: ediție tipărită 10.000 exemplare/ săptămână.

Format: A3

Ediție electronică: 5.000  cititori/ zi.

 

 

REVISTA 22

Redactor-șef: Rodica PALADE

Redactor-șef adjunct: Andreea PORA

Grafician: Dan PERJOVSCHI

Tel/ Fax: (4021) 311.22.08; 314.17.76                                                                 

E-mail: r22@ong.ro; redactia@revista22.ro

Pagina web: www.revista22.ro

Adresa:
Telefon: 0Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei