Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013. Investeşte în oameni!Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013.
Investeşte în oameni!
Axa prioritară 2 - "Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii"
Domeniul major de intervenţie: 2.1 - "Tranziţia de la şcoală la viaţa activă"
Număr de referinţă pentru contractul de finanţare nerambursabilă POSDRU 90/2.1/S/64002Inapoi

Emisiune GetTV 24b 18 Ianuarie 2013

Watch live streaming video from gettelevision at livestream.com

Participanți

Lariseia Durbacă -
Petru Mitraşcă -
Netuta Adamache -
Elena Lăpuşnianu -
Constantin Lepădatu -
Marian Badiu -
Mariana Bran (Ciochină) -
Valentin Adrian Boghian -
Corina Babota -
Florina Mirela Buruiană -
Eugenia Florentina Frunză -
Cristina Dieana Feraru -
Elena Moineagu -
Lucian Talpes -
Florin Ionut Gilcanu -
Oana Maria Drugă (Stan) -
Diana Aura Lupu (Tudorache) -
Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei