Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013. Investeşte în oameni!Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013.
Investeşte în oameni!
Axa prioritară 2 - "Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii"
Domeniul major de intervenţie: 2.1 - "Tranziţia de la şcoală la viaţa activă"
Număr de referinţă pentru contractul de finanţare nerambursabilă POSDRU 90/2.1/S/64002Inapoi

Emisiune GetTV 23d 17 Ianuarie 2013

Watch live streaming video from gettelevision at livestream.com

Participanți

Lariseia Durbacă -
Petru Mitraşcă -
Netuta Adamache -
Elena Lăpuşnianu -
Otilia Ciocan -
Constantin Lepădatu -
Gabriela Caranghel -
Mariana Bran (Ciochină) -
Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei