Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013. Investeşte în oameni!Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013.
Investeşte în oameni!
Axa prioritară 2 - "Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii"
Domeniul major de intervenţie: 2.1 - "Tranziţia de la şcoală la viaţa activă"
Număr de referinţă pentru contractul de finanţare nerambursabilă POSDRU 90/2.1/S/64002Inapoi

Emisiune StudenTV 07 Iunie 2013

ub2tv on livestream.com. Broadcast Live Free

Participanți

Andra Brudan -
Cosmin Silaghi -
Andrei Coste -
Flavia Taran -
Ionut Husanu -
Mihaela Coste -
Răzvan Ionuţ Pestean -
Catalina Ciolan -
Romana Iulia Pop -
Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei