Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013. Investeşte în oameni!Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013.
Investeşte în oameni!
Axa prioritară 2 - "Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii"
Domeniul major de intervenţie: 2.1 - "Tranziţia de la şcoală la viaţa activă"
Număr de referinţă pentru contractul de finanţare nerambursabilă POSDRU 90/2.1/S/64002


REZULTATE ANTICIPATE

Rezultatele anticipate ale proiectului VEHMED sunt specifice fiecărui obiectiv urmărit:

I.        Capacitate îmbunătăţită a 400 de studenţi jurnalişti din regiunile Nord-Vest, Sud-Est şi Bucureşti-Ilfov de a identifica aspectele normative şi instituţiile care influenţează profesia de jurnalist

 • 36 ore de dezbateri între studenţi şi angajatori din industria media pentru identificarea cerinţelor specifice în ocuparea primului loc de muncă;
 • 72 de ore de dezbateri între studenţi şi organizaţii de reglementare/monitorizare/reprezentare a profesiei de jurnalist pentru înţelegerea drepturilor contextului aferent profesiei.

II.     Abilităţi profesionale minime pentru exercitarea profesiei de jurnalist dezvoltate la nivelul a 400 de studenţi din regiunile Sud-Est, Nord-Vest, Bucureşti-Ilfov

 • 6 vehicule media (televiziuni/redacţii) de formare a abilităţilor profesionale a jurnaliştilor în televiziune şi presa scrisă, operaţionale;
 • 1 ghid de îndrumare generală pentru evidenţierea structurii organizatorice, proceselor şi tehnologiilor în cadrul întreprinderilor simulate, a rolului şi responsabilităţilor acestora distribuit către 400 de studenţi jurnalişti;
 • 2 rapoarte de recomandări pentru crearea unei televiziuni competitive/ziar competitiv operate de studenţi;
 • minim 3 ghiduri specifice distribuite celor 400 de studenţi jurnalişti participanţi la program, pentru evidenţierea responsabilităţilor specifice aferente unui anume post în cadrul întreprinderii simulate;
 • minim 6 ore de instruire pentru utilizarea tehnologiilor, exercitarea atribuţiilor în cadrul întreprinderilor realizate cu fiecare din cei 400 de studenţi;
 • minim 144 ore de emisie TV on-line, a posturilor operate de studenţi, până la sfârşitul proiectului;
 • minim 36 de numere în 1000 exemplare ale ziarelor dezvoltate de studenţi;
 • minim 120 ore de disemniare între studenţi din cele trei regiuni a rezultatelor obţinute, dificultăţilor întâmpinate şi soluţiilor adoptate în realizarea de articole/reportaje/emisiuni etc.

III.   Practici de succes în exercitarea profesiei de jurnalist identificate de către 400 de studenţi din regiunile Sud-Est, Nord-Vest, Bucureşti-Ilfov

 • minim 144 ore de schimb de experienţă organizate în televiziuni şi redacţii de presă din Franţa pentru 60 de studenţi jurnalişti;
 • minim 240 de ore de disemniare cu jurnalişti consacraţi din România şi Franţa organizate, pentru evidenţierea factorilor de succes în accesarea unui loc de muncă sau pentru ocuparea individuală ca freelancer în presa scrisă sau televiziune;
 • minim 240 ore de diseminare a practicilor de succes de către jurnalişti consacraţi din România şi Franţa organizate pentru evidenţierea factorilor de succes în profesia de jurnalist.

IV.   Capacitate îmbunătăţită de promovare a performanţelor şi competenţelor profesionale de către 400 de studenţi jurnalişti din regiunile Nord-Vest, Sud-Est şi Bucureşti-Ilfov

 • 2 ghiduri de orientare profesională pentru profesiile de jurnalist TV şi jurnalist presa scrisă elaborate şi distribuite celor 400 de studenţi;
 •  minim 400 ore de consiliere profesională individuală organizate în cadrul proiectului, pentru cei 400 de studenţi jurnalişti;
 • 400 rapoarte de evaluare profesională întocmite în urma consilierii individuale;
 • 400 de pagini web de prezentare şi promovare a fiecărui student implicat în proiect, a rezultatelor şi capacităţii acestuia, accesibile pe internet până la sfârşitul proiectului;
 • minim 2000 de broşuri de prezentare a portalului web şi a informaţiilor despre proiect distribuite către angajatori din domeniu.Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei