Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013. Investeşte în oameni!Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013.
Investeşte în oameni!
Axa prioritară 2 - "Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii"
Domeniul major de intervenţie: 2.1 - "Tranziţia de la şcoală la viaţa activă"
Număr de referinţă pentru contractul de finanţare nerambursabilă POSDRU 90/2.1/S/64002


PARTENERI

Proiectul este implementat de către „AUR” – Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resurse Umane, în parteneriat cu 8 parteneri, şi anume:

P1.  Universitatea „Hyperion”, Bucureşti

o   Persoana de contact: Alexandra Săraru

P2.  Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca

o   Persoana de contact: Andreea Mogoş

P3.  Universitatea „Danubius”, Galaţi

o   Persoana de contact: Alexandrina Ghintuială

P4.  Asociaţia Jurnaliştilor din România

o   Persoana de contact: Cezar Ion

P5.  Revista 22

o   Persoana de contact: Rodica Palade

P6.  Asociaţia Română pentru Managementul Proiectelor

o   Persoana de contact: Ianos Georgescu

P7.  Filmnotic SRL

o   Persoana de contact: Raul Grigorescu

P8.  ARJE Formacion, Spania

Proiectul VEHMED este deci implementat de un consorţiu coordonat de AUR – ANSRU (organizaţie neguvernamentală cu competenţe cheie în dezvoltarea resurselor umane), creat în jurul a 3 universităţi din Bucureşti, Cluj – Napoca şi Galaţi (unde se studiază jurnalismul) – având împreună peste 50.000 de studenţi anual, ce include o asociaţie ce reprezintă comunitatea jurnaliştilor, o revistă naţională, o companie de consultanţă locală în domeniul media şi o companie internaţională de consultanţă în domeniul media, precum şi o organizaţie neguvernamentală cu expertiză în managementul proiectelor.

 
Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei