Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013. Investeşte în oameni!Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013.
Investeşte în oameni!
Axa prioritară 2 - "Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii"
Domeniul major de intervenţie: 2.1 - "Tranziţia de la şcoală la viaţa activă"
Număr de referinţă pentru contractul de finanţare nerambursabilă POSDRU 90/2.1/S/64002


OBIECTIVE

Proiectul VEHMED este orientat spre student şi furnizează servicii într-o abordare integrată unui număr de 400 de studenţi. Obiectivul general al proiectului este de a îmbunătăţi capacitatea de ocupare a celor 400 de studenţi care studiază jurnalismul din universităţile partenere din regiunile Nord-Vest, Sud-Est şi Bucureşti-Ilfov, prin crearea unui mediu real în care ei să îşi dezvolte abilităţile practice şi să-şi asigure o minimă experienţă profesională competitivă pentru integrarea rapidă pe piaţa muncii.

Proiectul are patru obiective specifice:

Obiectivul I Creşterea gradului de înţelegere de către cei 400 de studenţi a contextului în care aceştia vor lucra. În acest sens, proiectul va facilita întâlniri ale studenţilor cu autorităţi şi organizaţii de reglementare sau reprezentare (care protejează drepturile sau monitorizează obligaţiile jurnaliştilor), cu angajatori şi reprezentanţi ai diferitelor instituţii media.

Obiectivul II Facilitarea practicării profesiei de jurnalist într-un mediu real de către cei 400 de studenţi. În acest sens, proiectul creează trei mini-studiouri TV pentru emisie online si asigură resursele necesare pentru producţia a trei ziare locale. Aceste vehicule media se vor dezvolta în cadrul unor întreprinderi simulate şi vor fi operate de studenţi pentru studenţi.

Obiectivul III Transferul către cei 400 de studenţi de know-how relevant privind practicile şi experienţele de succes în profesia de jurnalist în România şi Franţa. În vederea realizării acestui obiectiv, proiectul va organiza sesiuni de dezbateri şi informare cu jurnalişti consacraţi din cele două ţări, precum şi un schimb de experienţă la diferite studiouri TV şi redacţii de ziare din Franţa pentru 60 de studenţi care au obţinut performanţe deosebite în procesul de formare.

Obiectivul IVAsigurarea unei îmbunătăţiri a capacităţii de promovare a competenţelor şi abilităţilor profesionale a celor 400 de studenţi. În acest sens, proiectul asigură sesiuni de orientare profesională personalizate, în raport cu cerinţele specifice ale pieţei muncii, dezvoltă instrumente de promovare şi facilitează contacte cu diferiţi angajatori.
Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei