Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013. Investeşte în oameni!Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013.
Investeşte în oameni!
Axa prioritară 2 - "Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii"
Domeniul major de intervenţie: 2.1 - "Tranziţia de la şcoală la viaţa activă"
Număr de referinţă pentru contractul de finanţare nerambursabilă POSDRU 90/2.1/S/64002


ACTIVITĂŢI

Activităţile proiectului VEHMED sunt:

A1Promovarea oportunităţilor de facilitare a tranziţiei de la statutul de student la cel de angajat

A2Întâlniri între studenţi şi angajatori în scopul conştientizării nevoii de practică

A3Întâlniri între studenţi şi autorităţi/organizaţii care influenţează profesia de jurnalist

A4Crearea unor întreprinderi simulate în domeniul media

A5 Elaborarea de materiale-suport pentru informarea cu privire la întreprinderile simulate

A6 Operarea întreprinderilor simulate.

A7Sesiuni de dezbateri pe tema „Obţinerea primului loc de muncă sau ocuparea pe cont propriu în industria media”

A8 Sesiuni pe tema „Jurnalist de succes – premise şi provocări”

A9 Elaborarea de instrumente de orientare şi consiliere profesională

A10 Consiliere individuală pentru promovarea capacităţii profesionale către angajatori şi viitori colaboratori

A11 Dezvoltarea şi promovarea portalului web al proiectului

 
Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei