Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013. Investeşte în oameni!Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013.
Investeşte în oameni!
Axa prioritară 2 - "Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii"
Domeniul major de intervenţie: 2.1 - "Tranziţia de la şcoală la viaţa activă"
Număr de referinţă pentru contractul de finanţare nerambursabilă POSDRU 90/2.1/S/64002


STIRI

 • VEHMED, un proiect european încheiat cu succes

  POSDRU 90/2.1/S/46002. Pentru cineva neavizat, aceste litere şi cifre duc cu gândul mai degrabă la un indicativ ştanţat pe motorul unui automobil. În realitate însă, dincolo de acest indice abstract, discutăm despre un proiect european extrem de ambiţios, derulat de ”AUR” – Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resurse Umane în ultimii trei ani, prin cooptarea mai multor parteneri, inclusiv a unuia trans-naţional şi care a însemnat, în termeni financiari, circa 4,5 milioane de euro, investiţi în formarea într-un mediu real a studenţilor care, după absolvire, îşi vor căuta un loc de muncă în industria media. Indicativul de mai sus desemnează aşadar proiectul VEHMED – Vehicule media pentru formarea abilităţilor practice, televiziuni şi ziare operate de studenţi pentru studenţi”POSDRU 90/2.1/S/64002, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 -2013, Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.1. „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”,  în care au fost angrenaţi în ultimii trei ani, 400 de studenţi la Jurnalistică din Universitatea Babeş Bolyai, Cluj, Hyperion, Bucureşti şi Danubius, Galaţi. Şi, pentru că VEHMED a ajuns la final, la ora bilanţului necesar, nu ne putem lipsi de cifre, pentru o trecere, fie şi sumară în revistă: VEHMED a însemnat un grup ţintă de 400 de studenţi, 36 de ore de dezbateri între studenţi şi potenţiali angajatori, 72 de ore de dezbateri între studenţi şi reprezentanţi ai organismelor de reglementare/monitorizare ale mass-media, 6 vehicule media (studiouri tv şi redacţii de presă scrisă), corespunzătoare celor trei regiuni, Sud-Est, Nord-Vest şi Bucureşti-Ilfov, incluse în proiect. Un ghid de îndrumare generală privind structura organizatorică, procese şi tehnologii a intreprinderilor simulate, alături de rapoarte şi ghiduri detaliate. În fine, peste 300 ore de emisie tv on-line si peste 50 de numere de revistă in cele trei redacţii de presă scrisă, de la Cluj, Bucureşti şi Galaţi. Mai trebuie adaugate şi cele 120 ore de diseminare între studenţi, 144 ore de schimb de experienţă cu partenerul trans-naţional (în cazul nostru, ARJE Formacion din Spania), 240 ore de diseminare cu jurnalişti consacraţi din România şi străinatate, 240 ore de dezbateri cu jurnalişti de succes.

  Cum se pune în mişcare un proiect european de anvergură

  Greu. Coordonatorul “AUR” – A.N.S.R.U., în cazul nostru, a avut sarcina deloc uşoară de a armoniza mai întâi echipa de implementare a proiectului, alcatuită pentru VEHMED din opt parteneri din ţară şi străinatate. Astfel, au fost chemaţi să lucreze alături şi într-un ritm susţinut, oameni de la Universitatea Hyperion, Bucureşti, Universitatea Babeş Bolyai, Cluj, Universitatea Danubius Galaţi, Asociaţia Jurnaliştilor din România, Revista 22, Asociaţia Româna pentru Mangementul Proiectelor, Filmnotic SRL şi ARJE Formacion din Spania. Şi poate că numai tactul, o fericită combinaţie între tenacitate şi jovialitate, al Ioanei Mănăilă, managerul general al proiectului, a făcut ca paşii precişi ai proiectului să fie parcurşi cu brio. Şi mai greu însă a fost pus în mişcare “beneficiarul”, cei 400 de studenţi. Dezinvolţi şi, la început, “atoateştiutori”, pe parcursul derulării proiectului, studenţii au descoperit cât de diferită este experienţa lor din cunoscutele ore de practică, de cea a lucrului efectiv într-o redacţie adevărată, de televiziune sau de presă scrisă. De altfel, după sute de ore de dezbateri pregătitoare şi diseminări, în momentul în care redacţiile, echipate cu aparatură ultra modernă, au început să funcţioneze efectiv, studenţii au descoperit lumea reală a mass-media. Au trăit pe pielea lor dificultăţile “directului”, dar şi pe cele de la masa de montaj, au încurcat butoanele camerei video, au dat piept cu constrângerile spaţiului tipografic limitat, au redactat şi re-re-re-redactat un text, în fine, fie că era vorba de tv, fie că era vorba de presa scrisă, au aflat nemijlocit ce însemnă blestematul “deadline” şi cum, într-o redacţie, nu există scuză pentru întârzierea la predarea unui material. De altfel, sub ochii experţilor VEHMED, s-a produs punctul de inflexiune: grupele de studenţi ce păreau la început un soi de trupe vesele şi nepăsătoare, au devenit treptat echipe, din ce în ce mai sudate, al căror obiectiv serios devenise producerea unei emisiuni tv sau a unui număr de revistă.

  Bucureşti, Cluj, Galaţi, Madrid

  Seriile de întâlniri şi schimburi de experienţă dintre studenţi au avut nu doar rolul de a-i pune în contact pe “vehmezi” pentru a-şi împărtăşi problemele de care se loviseră pe parcursul vieţii de jurnalist în care îi angrenase proiectul, dar, inevitabil, s-a creat un spirit de emulaţie şi chiar de competiţie. Clujenii, bucureştenii şi gălăţenii puşi în contact se simţeau “datori” să facă produse din ce în ce mai bune cu care “să ia faţa” celuilalt. Dar întâlnirile la Bucureşti, Cluj şi Galaţi au însemnat tot atâtea momente de distracţie tinerească, fie în Centrul Vechi al Capitalei, fie pe Dunăre, la Galaţi, fie la Cetăţuie la Cluj.

  În fine, când în joc au intrat “spaniolii”, VEHMED a căpătat un suflu nou. Echipa celor de la ARJE Formacion Madrid, cu o veche şi bună experienţă în derularea proiectelor europene, i-a cucerit pe studenţi. Întâlnirile “vehmezilor” cu Maria Rodriguez, Belen Etxebarria şi David Velasco nu s-au limitat doar la cursuri despre ce înseamnă să fii jurnalist, ci au avut şi o importantă componentă practică (cum se desfăşoară o conferinţă de presă, ce întrebări se pun, cât trebuie să te documentezi etc.). Agenda alcătuită de spanioli la Madrid pentru cei 60 de studenţi VEHMED, selectaţi pentru această călătorie de studiu pe baza unor criterii riguroase, le-a dat prilejul românilor să cunoască unele dintre cele mai prestigioase jurnale din lume, El Pais, El Mundo, dar si importante televiziuni spaniole.

  De la studenţie, la viaţa de jurnalist en titre

  Jurnalistica este o meserie de acumulare, este o axiomă asupra căreia cad de acord toţi membrii breslei. Cu alte cuvinte, experienţa în materie este vitală. Dar cum pătrunde un tânar ieşit de pe băncile facultăţii în Empireul unei redacţii? Ce şanse îi acordă un angajator proaspătului absolvent, care nu a avut nici când, nici cum să dobândească preţioasa experienţă? Aici este punctul forte al proiectului VEHMED. Cei 400 de studenţi beneficiari ai proiectului au avut prilejul să facă presă adevărată într-un mediu real, erorile lor de apreciere, inevitabile, fiind asistate cu tact de experţi şi, prin urmare, nefatale. Pe o piaţă media zbuciumată, aşa cum este cea de la noi acum, “vehmezii” au o şansă în plus şi ea este considerabilă. Ei au exersat deja meseria de jurnalist, ştiu cum este organizată şi cum funcţionează o intreprindere de presă, astfel încât, oricare angajator media nu ar avea decât de câştigat recrutându-i.

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Rodica Palade

   

 • VEHMED, la sfârşit de drum

  Vineri, 26 iulie, 2013 a avut loc în Bucureşti, la Godot Café-Teatru, conferinţa de presă şi masa rotundă cu titlul “Faţă în faţă: Angajatori – Tineri Jurnalisti VEHMED“, manifestare prin care a fost marcată închierea proiectului „VEHMED – Vehicule media pentru formarea abilităţilor practice, televiziuni şi ziare operate de studenţi pentru studenţi“, POSDRU 90/2.1/S/64002, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 -2013, Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.1. „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”.La eveniment au participat reprezentanţi ai “AUR“ – Asociatia Nationala a Specialistilor in Resurse Umane, liderul de parteneriat al proiectului, reprezentanţi ai tuturor celor opt parteneri, studenţi din grupul ţintă, reprezentanţi ai angajatorilor, ai CNA, ai ONGurilor de specialitate si jurnalişti.

  Nimic mai neconvenţional pentru o reuniune finală ce avea să marcheze încheierea proiectului european VEHMED, decât salonul de la Godot Café-Teatru din Centrul Vechi al Bucureştiului. “De ce Godot?”, a ţinut să explice încă de la început Ioana Mănăilă, managerul de proiect şi preşedinte/director executiv al “AUR“ – A.N.S.R.U. “Am ales Godot, locul în care în fiecare seară are loc o piesă de teatru, pentru că, într-un fel sau altul, timp de trei ani am “jucat” toţi în piesa VEHMED, care a avut nouă “regizori”, partenerii proiectului şi patru sute de “actori”, studenţii din grupul ţinta de la Hyperion Bucureşti, Babeş Bolyai Cluj şi Danubius Galaţi. La sfârşit de drum, putem privi în urmă cu satisfacţie întregul efort al echipei VEHMED, efort care a avut ca unic scop acela de a-i ajuta pe studenţi să-şi creeze un profil profesional cât mai pronunţat şi cât mai autentic, astfel încât să poată înfrunta mai uşor  şi cu mai multe şanse reduta numită piaţa muncii, ţinând cont că pe piaţa muncii media situaţia din ultimii ani a devenit tot mai tensionată. Trecerea de la statutul de student la cel de angajat nu se face uşor, pentru că orice angajator cere întâi de toate, experienţă şi iar experienţă. În ciuda dificultăţilor, nu puţine, impuse de rigorile proiectului, în cei trei ani am putut vedea cum, în jurul proiectului, s-a creat o echipă adevărată compusă din specialişti care nu au ezitat să dea din ei tot ce e mai bun.”

  Cât priveşte “actorii” proiectului VEHMED, studenţii, mulţi dintre ei deja angajaţi, au ţinut să mărturisească, acum, la sfârşit, câte beneficii au avut de pe urma proiectului: “Am plecat de la emoţii şi stângăcii şi am ajuns nu doar să cunosc mai bine meseria de jurnalist pe care vreau să o practic, dar am ajuns să mă cunosc mai bine şi pe mine.” “M-a ajutat enorm experienţa căpătată prin VEHMED, nu am avut deloc emoţii la probele practice pe care a trebuit să le dau pentru angajare, pentru că ştiam bine ce am de făcut”, spune o altă studentă.

  Dar potenţialul angajator în industria media, el ce-şi doreşte de la tânarul aspirant, fie şi de la cel înarmat cu experienţa VEHMED? “Să aibă pasiune pentru meserie, un set de valori etice şi, dacă se poate, un gram de talent”, spune Andreea Pora, redactor şef adjunct la Revista 22. “Să ştie să-şi construiască acel gen de credibilitate pentru care publicul să-l caute”, adaugă Cristina Guseth, directoare la Freedom House România. “Să creadă şi să lupte pentru valorile etice de care orice societate are nevoie”, mai spune Gelu Trandafir, fost membru al CNA.

  “Să ştie să lucreze în echipă. Cel care se află în faţa camerei de luat vederi, nu poate să facă nimic fără ceilalţi, operatorul, sunetistul, regizorul de montaj. O persoană nu este o insulă, vă dezvoltaţi într-un angrenaj complex alături de ceilalţi, iar evoluţia jurnalistului adevărat implică un dozaj bine echilibrat între pasiune şi răceală”, a mai spus David Velasco de la ARJE Formacion, Spania, partenerul trans-naţional al proiectului.

  Pe scurt, aşa cum inspirat a spus o studenta, VEHMED a însemnat pentru beneficiarii proiectului, “şansă, şansă, şansă”.

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Rodica Palade

   

 • Brosura finala a proiectului “VEHMED

  Brosura finala a proiectului “VEHMED – Vehicule media pentru formarea abilitatilor practice, televiziuni si ziare operate de studenti pentru studenti” POSDRU/90/2.1/S/64002, isi propune promovarea portalului web realizat in cadrul acestuia, avand ca obiectiv major facilitarea tranzitiei de la statutul de student la cel de angajat, in randul celor 400 de studenti la jurnalism din cadrul Universitatilor Hyperion – Bucuresti, Babes-Bolyai – Cluj si Danubius – Galati, implicati in activitatile desfasurate in decursul celor 3 ani.

  Brosura se doreste un instrument de promovare facil de utilizat in relationarea dintre tinerii jurnalisti formatiși consiliați profesional în cadrul proiectului și principalii actori pe piața muncii. Având în vedere destinația finală a acestei broșuri, și anume angajatorii activi pe piața media din România, conținutul publicației a fost adaptat nevoilor și cerințelor acestora, după cum urmează:

  ü  prezentarea proiectului(contextul elaborării, scopul și obiectivele proiectului, beneficiarii, activități derulate și rezultate obținute, perioada și finanțatorul);

  ü  competențe și abilități dezvoltatela nivelul celor 400 de studenți la jurnalism și modul în care acestea s-au materializat în practică jurnalistică, și anume articole, emisiuni,

  reportaje;

  ü  avantajele angajăriidin rândul beneficiarilor proiectului, descrise pentru angajatori, atât din perspectiva experienței acumulate de acești tineri  în cursul celor 3 ani de practică, dar și din perspectiva abilităților dezvoltate datorită utilizării de tehnologii moderne, informații de actualitate și beneficiul colaborării cu specialiști de renume în domeniul jurnalistic;

  ü  portalul web– sursă de informare în timp real asupra experienței acumulate, competențelor dobândite și rezultatelor obținute de către cei 400 de potențiali candidați pentru angajare.

   

  Brosura finala a proiectului “VEHMED

   

 • Comunicat de presa

  GODOT Cafe-Teatru, București

  26 iulie 2013, ora 10:00

  AUR” – Asociația Națională a Specialiștilor în Resurse Umaneîn calitate de lider de parteneriat, împreună cu Univesitatea Hyperion din București, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea Danubius din Galați, AJR – Asociația Jurnaliștilor din România, Revista 22, ARMP – Asociația Română pentru Managementul Proiectelor, Filmnotic și ARJE Formacion din Spania, în calitate de parteneri, anunță încheierea cu succes a proiectului strategic VEHMED - Vehicule media pentru formarea abilităţilor practice, televiziuni şi ziare operate de studenţi pentru studenţi” POSDRU 90/2.1/S/64002, derulat în perioada 1 august 2010 – 31 iulie 2013.

  Proiectul a urmărit îmbunătățirea şanselor de ocupare a unui loc de muncă în industria media pentru 400 de studenți care studiază jurnalismul din universitățile partenere din regiunile Nord-Vest, Sud-Est și Bucuresti-Ilfov, în principal prin angrenarea acestora în managementul şi operarea de studiouri TV şi redacţii de presă, cu scopul de a își asigura o experiență profesională competitivă necesară pentru integrarea rapidă pe piața muncii.

  Prin proiect au fost create 3 studiouri tv şi 3 redacţii de presă scrisă, la nivelul celor 3 regiuni de implementare Bucureşti-Ilfov, Sud-Est şi Nord-Vest. 400 de studenţi au lucrat efectiv în cadrul a 3 Întreprinderi Simulate (IS HYP București Student Media SRL, IS UBB Cluj Student Media SRL, IS UDG Galați Student Media SRL), efectuând atât activităţi jurnalistice, cât şi activități administrative. Cele trei mini studiouri tv au emis online pe parcursul proiectului peste 300 de ore, iar redacţiile de presă scrisă au editat peste 50 de numere de revistă. În peste 120 de ore de întâlniri interregionale, studenţii din studiourile tv şi redacţiile de presă scrisă au făcut schimb de experienţă, împărtăşindu-şi provocările şi impresiile.

  Pentru a pătrunde cât mai bine în tainele profesiei de jurnalist și a se familiariza cu cerinţele şi provocările acesteia, în cadrul proiectului s-au organizat întâlniri între studenţi şi jurnalişti de succes, dar şi între studenţi şi angajatori din domeniul media, în scopul identificării și creșterii şanselor de ocupare a primului loc de muncă în industria media; totodată în scopul înţelegerii drepturilor şi obligaţiilor jurnalistului, au avut loc întâlniri între studenţi şi organizaţii de reglementare/monitorizare din domeniul media.

  Construcţia vehiculelor media şi operarea lor, precum și identificarea de bune practici în accesarea unui loc de muncă în industria media sau în iniţierea unei mici afaceri au fost susţinute de expertiza ARJE Formacion, organizaţie media de renume din Spania. Un grup de 60 studenţi din grupul țintă al proiectului au putut vizita importante televiziuni şi redacţii de presă scrisă din Spania – Antena 3, El Pais, El Mundo, Real Madrid Tv ș.a, văzând la faţa locului cum se desfăşoară procesele şi la ce standarde, în redacţii media de prim rang din această ţară. Totodată, au fost organizate întâlniri cu jurnalişti practicieni din România şi Spania în mai multe serii de dezbateri pe tema evidenţierii factorilor de succes în ocuparea unui loc de muncă şi a premizelor devenirii unui jurnalist de succes. Pe parcursul proiectului, studenţii au beneficiat de activităţi de consiliere şi orientare profesională în vederea facilitării integrării pe piaţa muncii, pentru dezvoltarea competenţelor antreprenoriale şi a altor abilităţi specifice competiţiei pe piaţa muncii.

  Ca urmare a activităţilor proiectului, la finalul acestuia s-a constatat că peste 80 studenţi au obţinut un loc de muncă în industria media sau s-au înscris la programe de masterat. Totodată, după finalizarea proiectului, pe o perioada de peste 3 ani se va continua, din resurse proprii, sprijinirea altor studenţi, pentru a-şi dezvolta un portofoliu de experienţă practică care să le asigure un avantaj competitiv pe piaţa muncii.

  Proiectul a fost cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 -2013, Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.1. „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”. Fondul Social European (FSE) este instrumentul principal prin care Uniunea Europeană finanţează obiectivele strategice ale politicii de ocupare. De 50 de ani, Fondul Social European a investit în programe dedicate creşterii gradului de ocupare în statele membre Uniunea Europeană. Fondul Social European finanţează următoarele priorităţi - creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor; creşterea accesului şi a participării pe piaţa muncii; promovarea incluziunii sociale prin lupta împotriva discriminării şi facilitarea accesului pe piaţa muncii pentru persoanele dezavantajate.

  Ioana Mănăilă, Manager Proiect

  Presedinte/Director Executiv

  „AUR” – A.N.S.R.U.

  Pentru mai multe detalii şi informaţii referitoare la proiect și activitățile sale accesați pagina de internet http://www.vehmed.ro/sau contactați ”AUR” - Asociația Națională a Specialiștilor în Resurse Umane, Str. Ion Câmpineanu, nr. 3A, sector 1, Bucureşti (punct de lucru) persoană de contact Laura Panteli-Stanciu, telefon/ fax: 021.313.38.83, e-mail org.aur@gmail.com

   

 • Invitatie conferinta finalizare proiect VEHMED – ID64002

  AUR” – Asociația Națională a Specialiștilor în Resurse Umaneîn calitate de lider de parteneriat, împreună cu Univesitatea Hyperion din București, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea Danubius din Galați, AJR – Asociația Jurnaliștilor din România, Revista 22, ARMP – Asociația Română pentru Managementul Proiectelor, Filmnotic și ARJE Formacion din Spania, vă invită vineri, 26 iulie 2013, la conferința organizată cu ocazia finalizării proiectului strategic „VEHMED – Vehicule media pentru formarea abilităţilor practice, televiziuni şi ziare operate de studenţi pentru studenţi”POSDRU/90/2.1/S/64002, derulat în perioada 1 august 2010 – 31 iulie 2013.

  Evenimentul, precedat de o conferință de presă, va avea în centru o masă rotundă cu tema ”Față în față: Angajatori – Tineri jurnaliști VEHMED”, iar în paralel tinerii jurnaliști vor opera Open Studio-ul Vehmedia TV.

   

  Agenda_VEHMED64002.pdf

  Invitatie Conferinta_VEHMED64002.pdf

   

 • Campania schimb experienta Madrid - Spania 22 – 28 aprilie 2013

  22 – 28 aprilie 2013. Spania. Madrid. O adevărată excursie cu specific jurnalistic. O experiență profesională de zile mari pentru 60 de studenți.

  Călătoria este întotdeauna un prilej important pentru a cunoaște oameni noi, lucruri interesante, culturi și tradiții diferite de cele ale țării din care provii. Atunci când scopul acesteia este unul de deprindere profesională, de observare a unor noi modalități cu care se lucrează în domeniul pentru care și tu te pregătești, interesul este crescând și fascinația este mare.

  Proiectul VEHMED le-a oferit această șansă celor 60 de tineri din grupul țintă care, în urma activităților de televiziune și presă scrisă întreprinse, au putut observa o altă dimensiune a domeniului jurnalistic, au putut „fura” din ineditul spaniol cu care se face presă, dar și să cunoască o parte din ceea ce reprezintă Spania.

  Pregătiți și dornici de nou, primii 20 de studenți (prima grupă), toți de la Universitatea Hyperion din București, au ajuns pe 22 aprilie în Madrid. În după-amiaza zilei s-au odihnit puțin și s-au acomodat cu hotelul Florida Norte, care urma să le fie casă pentru câteva zile, iar apoi au făcut primul popas la cea mai importantă publicație din Spania, „El Pais”, un ziar care reprezintă o voce importantă pentru toate comunitățile latine din întreaga lume. Deschizând ochii și privind în jur, tinerii jurnaliști au rămas surprinși de cât de mare și impunătoare este redacția ziarului. Cât priveai cu ochii, zăreai profesioniști, un mediu profesionist, jurnaliști responsabili, o publicație realizată în cel mai asumat mod cu putință, standarde ridicate… un aer cu parfum de profesionism și seriozitate. Pentru o clipă, studenții români se gândeau că numărul celor din redacție, fără vreo exagerare, este echivalent cu cel al jurnaliștilor care lucrează în 2-3 redacții ale unor publicații românești.   

  Sub atenta îndrumare a responsabilului pentru relațiile cu publicul, studenții români au aflat lucruri neștiute până atunci despre „El Pais” și au văzut care sunt pașii care duc la procesul complex de realizare și tipărire a ziarului. Apoi, au avut șansa să meargă într-una dintre sălile Școlii de Jurnalism – El Pais, unde au aflat mai multe lucruri chiar de la directorul școlii, jurnalista Belén Cebrián Echarri. Au primit răspunsuri la întrebările despre pregătirea studenților, interesul acestora, șanse de viitor, profesionalizare și au beneficiat de sfaturile sincere ale unuia dintre studenți: Cristina Pop, o româncă stabilită în Spania, pasionată de jurnalism și dornică de reușite mărețe.

  A doua zi, noi provocări se întrevedeau pentru studenții curioși și dorinici de mai mult. Odată deschis apetitul jurnalistic, doreau să știe și afle mai multe…

  De dimineață, însoțiți de experți, aceștia au mers la trustul media Atresmedia. Primiți cu căldură de PR-ul Angelica Martin, aceștia au dat startul vizitei din cea de-a doua zi cu postul de televiziune Antena 3. L-au descoperit în întregime. Pentru început, au fost observatorii emisiunii live „Espejo publico”, cel mai important program de televiziune din Spania. Apoi au făcut turul redacției Antena 3, primind toate informațiile necesare despre aceasta, despre echipa redacțională și alte lucruri pe care studenții își doreau să le afle. Mergem mai departe, cu pași siguri și cu ochii atenți la orice detaliu care surprinde. „Onda Cero” a fost următoarea oprire. Postul de radio face parte la rândul său din trustul Atresmedia. Vizitatorii au descoperit, rând pe rând, și celelalte mijloace de comunicare ale trustului: Europa FM și Atresmedia Publicidad. După plecarea cu regret de aici, pentru că toți au fost fascinați vizual și informativ de ceea ce oferă Atresmedia, cel mai important lucru asupra căruia au reflectat vizitatorii este faptul că studenții care vin în practică, în primul rând sunt bursierii, și până ce trec la statutul  de practicanți, trebuie să depășească cu brio cele 8 interviuri. Sunt obstacole care au un scop clar: selectarea celor mai buni și pregătiți studenți, cei mai calitativi, din punct de vedere jurnalistic. Dincolo de aceste lucruri, toți cei care vin în practică sunt recompensați financiar pentru strădania lor din perioada de practică, care durează 3 sau 6 luni.

  După pauză și hrană consistentă la hotel, timp în care cea de-a II-a grupă de studenți sosea în Spania (cu precădere formată din studenți de la Cluj si Bucuresti), studenții din prima grupă au plecat într-o vizită culturală prin Madrid. Au mers cu metroul la dus și la întors și în restul timpului, aproximativ 5 ore, au admirat instituțiile și locurile de seamă din centrul Madridului, s-au bucurat de artă la Muzeul Prado și au imortalizat orice moment cu aparatele foto pentru a îmbogăți colecția de amintiri.

  Și această seară, ca și celelalte, a fost destinată relaxării depline, bunei dispoziții și umorului.

  Aventura jurnalistică continuă… Zilele trec, experiențele continuă.

  Miercuri, 24 aprilie, studenții au mers la Tele K, o televiziune care se preocupă de problemele comunității spaniole dintr-un sector al Madridului. Sunt oameni devotați, pasionați, preocupați de problemele semenilor lor și mai ales ale societății din care fac parte. Activitățile se desfășoară pe bază de voluntariat. E important să înțeleagă fiecare că acest cuvânt „voluntariat” înseamnă mult mai mult decât o activitate neplătită pe care, până la urmă, nu ai încotro și trebuie s-o desfășori, după părerea unora. În aceeași zi, studenților deja obișnuiți cu Madridul li s-au alăturat și cei din grupa III, ultima de altfel (formata din studenti de la Galati si Bucuresti).

  După-amiaza a fost rezervată vizitei la ambasada României de la Madrid. Toți cei 60 de studenți, în frunte cu experții lor, au participat la discuții intense cu ministrul consilier Ilie Bănică, Ștefana Rotaru – responsabilă pentru relația ambasadei cu comunitatea de români din Spania, Monica Revecu – membru al secției politice și atașat cultural al ambasadei, și Ana Maria Almășan, a cărei sarcină o reprezintă afacerile europene.

  Pe durata discuției au existat întrebări și puncte de vedere legate de rolul și proiectele ambasadei, relația cu presa, imaginea și problemele comunității de români din Spania. Atât aici, cât și la celelalte puncte de vizită, studenții au fost însoțiți de președintele Federației Asociațiilor de Români din Europa (FADERE), Daniel Tecu.

  Ținând cont că se pregătesc să devină jurnaliști pe piața de muncă, studenții au fost sfătuiți să țină cont permanent de ceea ce se întâmplă la Bruxelles, pentru că viața românilor este determinată de acest context internațional. Dincolo de asta, să rețină faptul că imaginea românilor este una foarte bună în Spania, iar aceștia ar trebui apreciați mult mai mult, pentru că nu scrie pe fruntea lor „căpșunari”.

  Pentru a satisface dorința celor pasionați de sport, experții i-au dus pe studenți să vadă binecunoscutul stadion de fotbal Santiago Bernabeu.

  Întorși la hotel, studenții au asistat la prezentarea ziarului „AULA SUR”, o publicație realizată în cadrul Universității Rey Juan Carlos și apărută acum 5 ani. Asemenea HypNews – StudenTimes – GetNews, Aula Sur este realizat de către studenți pentru studenți. Obiectivul precis este ca studenții să facă practică jurnalistică în cadrul Universității. Studenții au putut afla faptul că primele numere ale publicației au fost prezentate doar în Universitate, urmând ca apoi „Aula Sur” să fie răspândită peste tot. Aceasta se susține din bugetul Universității, iar conducerea își asumă  responsabilitatea pentru conținutul editorial. Așa cum era firesc, în urmă cu 4 luni a fost creată și o platformă digitală astfel încât toată lumea să aibă acces la textele redactate.

  Seara s-a încheiat cu o cină festivă și cu momente surpriză din partea celor 3 tabere de studenți. Reprezentanții fiecărei facultăți au realizat materiale video în care au prezentat activitatea desfășurată de-a lungul timpului în cadrul proiectului VEHMED, încercând să  se surprindă reciproc, dar și pe experții spanioli.

  Maratonul jurnalistic a continuat și în ziua de joi, iar studenții, cu același entuziasm ca-n prima zi, au vizitat GLOBOMEDIA. Aceasta este o casă de producție și film, care se ocupă cu realizarea de emisiuni de televiziune, filme și seriale urmărite cu mare interes de publicul spaniol și nu numai. PR-ul GLOBOMEDIA le-a prezentat studenților curioși redacția, platourile de filmare și decorurile aranjate minuțios. A fost încă un loc unde au învățat lucruri importante pentru domeniul lor de pregătire.

  A urmat Rotativa UE, o importantă tipografie, care are misiunea de a imprima ziarele „El Mundo”, „Marca” și „Expansion”. Procesul este unul complex: depozitare, rotativă, împachetare și închidere. Gloria Vegas, reprezentantul instituției, le-a oferit studenților toate informațiile pe care aceștia și le doreau: “sunt 70 de angajați care lucrează în 3 ture, iar aceștia beneficiază doar de 3 zile libere pe an (Paște, Crăciun, Anul Nou). Spre exemplu, aici se imprimă zilnic aproximativ 70.000 exemplare pentru „El Mundo” și 140.000 pentru ziarul „Marca”.

  Studenții nu au plecat de aici cu mâna goală, pentru că fiecare dintre ei a primit un ziar „Marca” și un exemplar pentru „El Mundo” din ziua de 25 aprilie.

  Pentru că venise ora prânzului, s-a făcut un popas în frumosul oraș Alcalá de Henares.Important de știut este că, în anul 1998, Universitatea și vechiul centru istoric din Alcalá de Henares au fost înscrise pe lista patrimoniului cultural mondial UNESCO. Aici, studenții au putut mânca în unul dintre localurile orașului și admira, în același timp, peisajul viu și natural.

  Pentru primii studenți care au venit în Madrid, următorul loc avea să fie ultimul în care „mirosea” a presă de calitate înainte ca aceștia să se întoarcă către casă.  

   Este vorba despre trustul Unidad Editorial, părinte pentru numeroase mijloace de comunicare: El Mundo, Elmundo.es, Marca, Marca.com, MarcaTV, Expansión, Expansion.com, Telva, Yo Dona, Diario Médico, Correo Farmacéutico, Actualidad Económica, La Aventura de la Historia, Descubrir el Arte, Siete Leguas, Golf Digest.

  După ce au primit informații despre Unidad Editorial și răspunsuri de la cele două colaboratoare, Jessica Nieto și Clara Feliz, studenții au făcut un tur complet prin Unidad Editorial. Atenția acestora este captată în întregime de peisajul jurnalistic ce li se înfățișa. Organizare, liniște, cărți întregi pentru o documentare completă, eficiență, sunt câteva dintre lucrurile care descriu atmosfera de la trustul Unidad Editorial.

  Studenții din prima grupă începuse să simtă o ușoară melancolie și chiar regret pentru faptul că vizita lor jurnalistică a ajuns la final. În următoarea zi, vineri, cu bagajele făcute, cei 20 de studenți au părăsit hotelul, pentru a se întoarce în România. Aici atmosfera era una fierbinte, la propriu.

  Studenții celorlalte două grupe care au mai rămas în Madrid, s-au mai putut bucura de vizita la postul de televiziune Real Madrid TV. După cum v-ați putut da seama, aceasta este televiziunea echipei de fotbal Real Madrid. A fost înființată în anul 1999, iar conținutul editorial este transmis în limba spaniolă, dar și engleză. RMTV oferă fanilor echipei Real Madrid interviuri exclusive cu jucătorii echipei, membrii staff-ului, meciurile de fotbal și tot ce mai are legătură cu Real Madrid. Pentru împătimiții fotbalului, prezența la Real Madrid TV a fost savurată pe deplin. Cei 40 de studenți rămași în Madrid au asistat la realizarea unei emisiuni live, au cunoscut echipa redacțională și au observat cum se lucrează la nivel înalt.

  Sâmbătă, 27 aprilie, a venit și rândul celei de-a doua grupe să-și ia rămas bun de la Madrid, în timp ce studenții ultimei grupe au cunoscut Centro Centro, un centru cultural desăvârșit care i-a încântat pe vizitatori, și s-au mai bucurat de splendoarea Madridului, ca ultimă activitate, înainte de a părăsi și ei tărâmul spaniol.

  Toți cei 60 s-au declarat încântați de experiențele jurnalistice de care au avut parte, de profesioniștii pe care i-au întâlnit, de locurile frumoase care le-au ieșit în față. Unora dintre ei le-a fost destul de greu să se despartă de Madrid și au fost încercați de melancolie, unii chiar de lacrimi, dar cu bucuria de a fi avut șansa să fie prezenți la acest maraton jurnalistic cu specific spaniol. În urma vizitei lor, s-au strâns amintiri frumoase, gânduri bune, mii de fotografii, dar mai ales experiențe profesionale și lecții de jurnalism „altfel”, în cel mai bun și frumos sens al cuvântului.

   

 • Campania Schimb Experienta Madrid – Spania

  În perioada 22-28 aprilie 2013, va avea loc Campania Schimb Experienta Madrid – Spania, desfasurata in cadrul activitatii A6 – Operarea intreprinderilor simulate, prin proiectului “VEHMED - Vehicole media pentru formarea abilităţilor practice, televiziuni şi ziare operate de studenţi pentru studenţi” POSDRU 90/2.1./S/64002, program finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, beneficiar „AUR” – Asociația Națională a Specialiștilor în Resurse Umane.

  Timp de cinci zile, 60 de studenti de la cele trei intreprinderi realizate in cadrul proiectului (IS HYP Bucuresti Student Media SRL – IS UBB Cluj Student Media SRL – IS UDG Galati Student Media SRL), vor avea oportunitatea de a vizita unele dintre cele mai mari trusturi de presa din Spania si nu numai. De asemenea, vor afla direct de la sursă, prin conversaţii cu protagoniştii care reprezinta o voce autorizată în domeniul lor, cum se realizează pregătirea academică a viitorilor comunicatori din Madrid, care sunt perspectivele lor de angajare, pentru ce lucrează jurnaliştii în prezent şi care sunt tendinţele viitoare pentru aceasta profesie. Acesta este motivul pentru care, în plus faţă de vizita la mijloacele de comunicare (ziare cu tiraj naţional, posturi de radio, reţele şi producători de televiziune, etc.), vor putea să intre într-o altă realitate, cea a birourilor instituţionale de presă: ambasade, primării, universităţi, fundaţii, etc.  

   

  Obiectivele vizitate:

   

 • Cinci paşi de “aur” pentru a deveni jurnalist

  Între 6 şi 11 decembrie 2012 a avut loc la Cluj Napoca, la Universitatea Babeș-Bolyai, sesiunea de dezbateri  “Obţinerea primului loc de muncă sau ocuparea pe cont propriu în industria media” şi sesiunea “Jurnalist de succes – premise şi provocări”. Aceste sesiuni au fost aferente activităților A7 şi A8 din cadrul proiectului “VEHMED - Vehicole media pentru formarea abilităţilor practice, televiziuni şi ziare operate de studenţi pentru studenţi” POSDRU 90/2.1./S/64002, program finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, beneficiar „AUR” – Asociația Națională a Specialiștilor în Resurse Umane.

  33 de studenţi aparţinînd  grupului ţintă din proiectul VEHMED şi 16 studenţi invitaţi s-au întâlnit cu experţii partenerului transnaţional din Spania, ARJE Formacion. Experţii spanioli le-au oferit celor din auditoriu, structurat şi în detaliu, factorii esenţiali care asigură succesul în obţinerea unui loc de muncă în presa scrisă sau televiziune, precum şi alternativa ocupării unui loc de muncă, atunci când decizi să fii liber profesionist. 5 paşi ar fi de străbătut în vederea găsirii unui loc de muncă, cel mai important fiind ţintirea în vederea performanţelor în „networking” şi „personal branding”.

  Cealaltă sesiune, “Jurnalist de succes - premise şi provocări” s-a derulat sub forma unui interesant jurnal de reflecții privind “construirea viitorului”. Practicile şi experienţele de succes ale experţilor din Spania şi România,   sfaturile şi informaţiile oferite de aceştia reprezintă un pas înainte pentru stududenţii din grupul ţintă clujean şi un câştig major în conştientizarea de către ei a raportului dintre pregătire şi obţinere experienţei, ştiut fiind că jurnalistica ramâne, prin excelenţă, o meserie de acumulare.

   

 • Experienţă spaniolă la Universitatea Danubius Galaţi

  În intervalul 16-20 noiembrie 2012 au avut loc la Galaţi întâlniri ale grupului ţintă din cadrul Universitaţii Danubius cu experţii partenerului transnaţional ARJE Formacion, din cadrul proiectului “VEHMED - Vehicule media pentru formarea abilităţilor practice, televiziuni şi ziare operate de studenţi pentru studenţi (POSDRU 90/2.1/S/64002, finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane; beneficiar AUR – Asociația Naționala a Specialiștilor în Resurse Umane). La aceste întâlniri au participat şi reprezentanţi ai celorlalţi parteneri din proiect, Universitatea Hyperion Bucureşti, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, Asociaţia Jurnaliştilor din România și Revista 22.

  Sesiunea de întâlniri a debutat într-un cadru festiv în aula Universităţtii Danubius cu particparea, alături de experţii români şi spanioli a 35 de studenţi din grupul ţintă şi 19 studenţi invitaţi. Doamna Ioana Mănăilă, managerul de proiect, a luat cuvîntul în deschiderea dezbaterilor, prezentînd obiectivele proiectului, importanţa acestor dezbateri, sursa de finanţare a proiectului, precum şi motivul întâlnirii dintre studenţii aparţinînd grupului ţintă şi experţi. Întâlnirile de la Galaţi se înscriu în activităţile A7 – Sesiuni de dezbateri pe tema “Obţinerea primului loc de muncă sau ocuparea pe cont propriu în industria media” şi A8 – Sesiuni pe tema “Jurnalist de succes – premise şi provocări”.

  Expertiza partenerului spaniol ARJE Formacion a fost prezentată în formă structurată şi atractivă pentru studenţii gălăţeni din care nu au lipsit din expuneri exemple concrete şi recomandări utile pentru tinerii care urmează să se angajeze. Practica şi experienţa de succes a experţilor din Spania, sfaturile şi informaţiile oferite de aceştia reprezintă un pas înainte pentru studenţii din grupul ţintă de la Danubius Galaţi în a înţelege mai bine domeniul jurnalistic şi de a-şi dezvolta abilităţile necesare profesiei de jurnalist. În cele din urmă, a fi un profesionist de succes înseamnă o corectă gestionare a raportului dintre pregătire, instruire, plus experienţă şi mediul în care practici meseria.

   

 • Ce aşteaptă “vehmezii” clujeni de la experţi ?

  În intervalul 1-6 noiembrie 2012, au avut loc la Cluj Napoca primele sesiuni de dezbateri şi informare la care au participat studenţi de la Univestiatea Babeș-Bolyai din grupul ţintă, experţii partenerului transnaţional din Spania, ARJE Formacion şi experţii nationali din cadrul Proiectului VEHMED – Vehicole media pentru formarea abilităţilor practice, televiziuni şi ziare operate de studenţi pentru studenţi POSDRU 90/2.1./S/64002, program finanţat de Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, beneficiar Asociația Națională a Specialiștilor în Resurse Umane.

  Deschiderea acestei runde de sesiuni s-a facut în studioul de  televiziune al postului TV din cadrul IS UBB Student Media SRL, unde studenţii din grupul ţintă au luat decizia de a elabora un material filmat având ca  bază aceste dezbateri. Sesiunile de dezbateri şi informare au fost înregistrate de către studenţii participanţi la proiect, materialul finit urmând să fie difuzat pe postul de televiziune UBB Student TV.

  La aceste sesiuni au participat 45 de studenţi dintre care 32 aparţin grupului ţintă, iar 13 studenţi sunt invitaţi, 18 experţi AUR, UBB Cluj Napoca, SC Filmnotic SRL și ARJE Formacion. Doamna Ioana Mănăilă, managerul de proiect a reiterat obiectivele proiectului VEHMED, sursa de finanţare a proiectului şi a subliniat impactul pe care aceste dezbateri îl poate avea asupra aspiranţilor la meseria de ziarist, fie ziarist de televiziune, fie ziarist de presa scrisa. Temele sesiunilor “Obţinerea primului loc de munca sau ocuparea pe cont propriu în industria media” şi “Jurnalist de succes – premise si provocări” au dat prilejul studenţilor participanţi la proiect sa afle de la experţii romani si spanioli căi directe către un loc de muncă în presă și cum se poate ajunge la succes în acest domeniu. Studenţii, la rândul lor, şi-au declarat interesul de a participa la proiectul VEHMED motivați fiind de ceea ce oferă experţii, în materie de informaţie practică şi sfaturi profesionale.

   

1 2 3 4 next last


Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei