Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013. Investeşte în oameni!Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013.
Investeşte în oameni!
Axa prioritară 2 - "Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii"
Domeniul major de intervenţie: 2.1 - "Tranziţia de la şcoală la viaţa activă"
Număr de referinţă pentru contractul de finanţare nerambursabilă POSDRU 90/2.1/S/64002


GRUP ŢINTĂ

Grupul tintă al proiectului VEHMED este format din 400 studenţi care studiează jurnalismul din regiunile Sud-Est, Nord-Vest şi Bucuresti-Ilfov şi care vor putea experimenta exercitarea profesiei de jurnalist în studiouri TV sau în redacţii de ziare ce sunt operate de studenţi.

Pentru grupul ţintă, proiectul prin obiectivele sale contribuie la obţinerea unor beneficii variate:

  • asigură formarea abilităţilor practice necesare pentru exercitarea profesiei de jurnalist şi mai ales a unei minime experienţe
  • asigură crearea unui protofoliu profesional (proiecte ce incorporează articole, emisiuni, etc.);
  • asigură o înţelegere a standardelor şi elementelor de referinţă la care se pot raporta studenţii;
  • asigură o creştere a gradului de socializare în mediul profesional şi o dezvoltare a abilităţilor de comunicare etc.;
  • sprijină studentul în descoperirea punctelor tari şi slabe, profesionale;
  • susţine prezentarea în CV a unei activităţi profesionale care îi poate asigura o minimă competitivitate în raport cu alte persoane cu experienţă aflate în căutarea unui loc de muncă;
  • asigură cunoaşterea mediului în care vor activa pe piaţa muncii.Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei