Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013. Investeşte în oameni!Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013.
Investeşte în oameni!
Axa prioritară 2 - "Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii"
Domeniul major de intervenţie: 2.1 - "Tranziţia de la şcoală la viaţa activă"
Număr de referinţă pentru contractul de finanţare nerambursabilă POSDRU 90/2.1/S/64002


FORUM

Categorie Topicuri Comentarii
Administrare
11-12-2012
2 3
IS HYP Bucuresti Student Media
12-12-2012
27 24
IS UBB Cluj Student Media
12-12-2012
16 1
IS UDG Galati Student Media
12-12-2012
15 0
Lista studentilor selectati in vederea efectuarii vizitei in SPANIA, in perioada 22 - 28 Aprilie 2013
Proiect POSDRU/90/2.1/S/64002
05-04-2013
3 3Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei