Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013. Investeşte în oameni!Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013.
Investeşte în oameni!
Axa prioritară 2 - "Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii"
Domeniul major de intervenţie: 2.1 - "Tranziţia de la şcoală la viaţa activă"
Număr de referinţă pentru contractul de finanţare nerambursabilă POSDRU 90/2.1/S/64002


DESCRIERE

VEHMED – Vehicule media pentru formarea abilităţilor practice, televiziuni şi ziare operate de studenţi pentru studenţi” este un proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 2 – „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie: 2.1 – „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”, Număr de referinţă pentru contractul de finanţare nerambursabilă POSDRU 90/2.1./S/64002.

Proiectul VEHMED este un proiect inovator, prin construcţia unor vehicule media speciale pentru formarea abilităţilor practice ale studenţilor la jurnalism. Proiectul este orientat spre student şi nu spre procesul de practică din curriculum şi furnizează servicii într-o abordare integrată, unui număr de 400 de studenţi. Problema centrală adresată de proiect este reflectată de faptul ca activităţile din sistemul educaţional – care ar trebui să conducă la crearea abilităţilor specifice(laboratoarele, de exemplu) sunt foarte greu de pus în practică in acest domeniu (datorită investiţiilor ridicate) sau se desfăşoară în mod formal, având un impact limitat (practica studenţilor în anumite companii media, în special datorită faptului ca societăţile nu riscă să delege sarcini reale către studenţi, deoarece un eşec le poate afecta semnificativ funcţionalitatea).

Astfel „VEHMED – Vehicule media pentru formarea abilităţilor practice, televiziuni şi ziare operate de studenţi pentru studenţi” răspunde Liniilor directoare integrate pentru dezvoltare şi locuri de muncă (2005-2008) recomandate de Comisia Europeană:

Linia directoare 3 – Asigurarea includerii pe piaţa muncii a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă şi a grupurilor dezavantajate prin identificarea timpurie a nevoilor, asistenţă pentru căutarea unui loc de muncă, orientare şi formare profesională ca parte a planurilor personalizate de acţiune.

Linia directoare 4– Îmbunătăţirea corelării cu nevoile pieţei muncii printr-o mai mare transparenţă a ocupării şi a oportunităţilor de formare la nivel naţional; o mai bună anticipare a nevoilor de formare, a neajunsurilor şi a greutăţilor de pe piaţa muncii.

Linia directoare 8 – Adaptarea sistemelor de educaţie şi formare la noile cerinţe de competenţe printr-o mai bună identificare a nevoilor ocupaţionale şi a competenţelor cheie şi anticiparea necesităţilor viitoare de calificări.

În conformitate cu Programul Naţional de Reformă, acţiunile Guvernului pe termen scurt şi mediu pentru promovarea accesului tinerilor pe piaţa muncii sunt:

-          facilitarea tranziţiei de la şcoală la locul de muncă prin consolidarea serviciilor de informare;

-          consilierea în carieră şi implementarea Programului naţional de informare a elevilor şi studenţilor din anii terminali cu privire la oportunităţile şi riscurile de pe piaţa muncii.

Proiectul asigură îndeplinirea efectivă a unor sarcini ce vor fi solicitate pe diferite locuri de muncă viitoare, facilitând accelerarea tranziţiei de la şcoală la locul de muncă. Învăţarea la locul de muncă realizată înainte de absolvirea studiilor îi va permite studentului să adopte decizii anticipate cu privire la cariera sa profesională. Proiectul contribuie la creşterea adaptabilităţii tinerilor absolvenţi la cerinţele primului loc de muncă şi creează premisele unui parteneriat de durată între universităţi şi angajatori din industria media.
Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei