Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013. Investeşte în oameni!Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013.
Investeşte în oameni!
Axa prioritară 2 - "Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii"
Domeniul major de intervenţie: 2.1 - "Tranziţia de la şcoală la viaţa activă"
Număr de referinţă pentru contractul de finanţare nerambursabilă POSDRU 90/2.1/S/64002


ACHIZIŢII

 • Anunţ de participare la achiziţia de instalatii de securitate nr. 451 din 09.12.2011

Data publicării anunţului: 09 Decembrie 2011

“AUR” – Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resurse Umane, avand sediul in Bucuresti, Bd. Nicolae Balcescu nr. 17 – 19, etaj 1, camera 115, Sector 1, cod postal 010043, nr inregistrare R.A.F. 212/1998, CUI 11488226, cu sediul administrativ al proiectului in Bucuresti, strada Ion Campineanu nr. 3A, etaj 1, camerele 1 si 2, Sector 1, Bucuresti, cod postal 010031, tel: 021 313.38.83; fax: 021 313.38.83; e-mail: org.aur@gmail.com, web: www.resurseumane-aur.ro  vă invita să participaţi la procedura de atribuire  a contractului de achiziţie de instalatii de securitateprin procedura de cercetare a pietei-studiu al pietei, conform instructiunii nr.26 a AMPOSDRU. Obiectul contractului constă în achiziţia de instalatii de securitate, conform specificaţiilor tehnice din documentaţia pentru ofertanţi. Finanţarea contractului de achiziţie se realizează prin intermediul contractului de finanţare POSDRU/90/2.1/S/64002având ca obiect cofinanţarea proiectului „VEHMED – Vehicule media pentru formarea abilităţilor practice, televiziuni şi ziare operate de studenţi pentru studenţi”, din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară  2 “Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii“, Domeniul major de intervenţie 2.1 “Tranziția de la școală la viața activă”. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare este oferta cea mai avantajoasa. Ofertele se pot trimite pana la 15.12.2011, ora 10:00 la sediul “AUR” – Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resurse Umane, cu sediul administrativ al proiectului in Bucuresti, strada Ion Campineanu nr. 3A, etaj 1, camerele 1 si 2, Sector 1, cod postal 010031. Documentaţia pentru ofertanti în baza căreia trebuie elaborată oferta poate fi obţinută gratuit printr-o solicitare scrisa trimisa pe adresa de email org.aur@gmail.com  sau la fax 021.313.38.83. Relaţii suplimentare/clarificări se pot obţine la tel: 021.313.38.83 sau prin aceeaşi adresă de email: org.aur@gmail.com, persoană de contact: Ionica Mănăilă. Informaţii despre proiect se pot obtine de la adresa web www.resurseumane-aur.ro.

 

 • Anunţ de anulare a procedurii de achiziţie de materiale consumabile televiziuni si productie ziare 321 din 15.09.2011 publicat in 16.09.2011 nr. 151 din 20.09.2011

Data publicării anunţului de anulare a procedurii de achiziţie: 21.09.2011

“AUR” – Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resurse Umane, avand sediul social in Bucuresti, Bd. Nicolae Balcescu nr. 17 – 19, etaj 1, camera 115, Sector 1, cod postal 010043, nr inregistrare R.A.F. 212/1998, CUI 11488226, cu sediul administrativ al proiectului in Bucuresti, strada Ion Campineanu nr. 3A, etaj 1, camerele 1 si 2, Sector 1, Bucuresti, cod postal 010031, tel: 021 313.38.83; fax: 021 313.38.83; e-mail: org.aur@gmail.com , web: www.resurseumane-aur.ro, in calitate de Beneficiar  al contractului de finanţare POSDRU/90/2.1/S/64002 având ca obiect cofinanţarea proiectului „VEHMED – Vehicule media pentru formarea abilităţilor practice, televiziuni şi ziare operate de studenţi pentru studenţi”, din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară  2 “Corelarea învățării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii“, Domeniul major de intervenţie 2.1 “Tranziția de la școală la viața activă”, anunta ca in data de 19.09.2011 s-a decis anularea procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica avand ca obiect achizitia de materiale consumabile televiziuni si productie, conform deciziei nr.148 din data de 19.09.2011 emisa de Beneficiar.

 

 • Anunţ achiziţie de mobilier nr. 328 din 15.09.2011

Data publicării anunţului: 16 Septembrie 2011

“AUR” – Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resurse Umane, cu sediul social in Blv. Nicolae Balcescu, nr. 17 – 19, etaj 1, camera 115, Sector 1, Bucuresti, cu sediul administrativ al proiectului în Bucureşti, strada Ion Câmpineanu nr. 3A, etaj 1, camera 1 si 2 , Sector 1, Bucureşti, cod postal 010031, tel: 021 313.38.83; fax: 021 313.38.83; e-mail: org.aur@gmail.com,  web: www.resurseumane-aur.rovă invită să participaţi la procedura de atribuire  a Contractului privind achiziţionare de mobilier prin procedura competitivă. Obiectul contractului constă în achiziţia de mobilier (scaune, mese, rafturi şi alt mobilier pentru studio regie emisie TV şi redacţie presă scrisă). Finanţarea contractului de achiziţie se realizează prin intermediul contractului de finanţare POSDRU/90/2.1/S/64002având ca obiect cofinanţarea proiectului „VEHMED – Vehicule media pentru formarea abilităţilor practice, televiziuni şi ziare operate de studenţi pentru studenţi”,din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară  2 “Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii“, Domeniul major de intervenţie 2.1 “Tranziția de la școală la viața activă”. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigatoare este preţul cel mai scăzut. Ofertele se pot trimite până la 27.09.2011, ora 10:00 la sediul “AUR” – Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resurse Umane, cu sediul în Bucureşti, strada Ion Câmpineanu nr. 3A, etaj 1, camera 1 si 2, Sector 1, Bucureşti, cod postal 010031. Documentaţia pentru ofertanţi în baza căreia trebuie elaborată oferta poate fi obţinută gratuit printr-o solicitare scrisă trimisă pe adresa de email org.aur@gmail.com  sau la fax 40.21.313.38.83. Relaţii suplimentare/clarificări se pot obţine la tel: 40.21.313.38.83 sau prin adresă de email: org.aur@gmail.com, persoană de contact: Ionica Mănăilă. Informaţii despre proiect se pot obţine de la adresa web www.resurseumane-aur.ro.

 

 • Anunţ achiziţie de echipamente tehnologice, aparate şi instalaţii de măsurare, control si reglare si aparatură audio-video nr. 326 din 15.09.2011

Data publicării anunţului: 16 Septembrie 2011

“AUR” – Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resurse Umane, cu sediul social in Blv. Nicolae Balcescu, nr. 17 – 19, etaj 1, camera 115, Sector 1, Bucureşti, cu sediul administrativ al proiectului în Bucureşti, strada Ion Câmpineanu nr. 3A, etaj 1, camera 1 si 2 , Sector 1, Bucureşti, cod postal 010031, tel: 021 313.38.83; fax: 021 313.38.83; e-mail: org.aur@gmail.com, web: www.resurseumane-aur.ro vă invită să participaţi la procedura de atribuire  a Contractului privind achiziţionarea de echipamente tehnologice, aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare şi aparatură audio-video prin procedura competitivă. Obiectul contractului constă în achiziţia de echipamente tehnologice, aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare şi aparatură audio-video (cameră televiziune şi accesorii, VTR, matrice, mixer audio, mixer video, reflector fluorescent, compresor audio şi alte echipamente tehnologice inclusiv accesoriile şi licenţele softwarelor necesare dezvoltării unui studio TV). Finanţarea contractului de achiziţie se realizează prin intermediul contractului de finanţare POSDRU/90/2.1/S/64002având ca obiect cofinanţarea proiectului „VEHMED – Vehicule media pentru formarea abilităţilor practice, televiziuni şi ziare operate de studenţi pentru studenţi”,din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară  2 “Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii“, Domeniul major de intervenţie 2.1 “Tranziția de la școală la viața activă”. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare este preţul cel mai scăzut. Ofertele se pot trimite până la 27.09.2011, ora 10:00 la sediul “AUR” – Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resurse Umane, cu sediul în Bucureşti, strada Ion Câmpineanu nr. 3A, etaj 1, camera 1 si 2, Sector 1, Bucureşti, cod poştal 010031. Documentaţia pentru ofertanţi în baza căreia trebuie elaborată oferta poate fi obţinută gratuit printr-o solicitare scrisă trimisă pe adresa de email org.aur@gmail.com  sau la fax 40.21.313.38.83. Relaţii suplimentare/clarificări se pot obţine la tel: 40.21.313.38.83 sau prin adresă de email: org.aur@gmail.com, persoană de contact: Ionica Mănăilă. Informaţii despre proiect se pot obtine de la adresa web www.resurseumane-aur.ro.

 

 • Anunţ achiziţie de echipamente de calcul, echipamente periferice de calcul şi pachete software aferente nr. 324 din 15.09.2011

Data publicării anunţului: 16 septembrie 2011

“AUR” – Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resurse Umane, cu sediul social in Blv. Nicolae Balcescu, nr. 17 – 19, etaj 1, camera 115, Sector 1, Bucuresti, cu sediul administrativ al proiectului in Bucuresti, strada Ion Campineanu nr. 3A, etaj 1, camera 1 si 2 , Sector 1, Bucuresti, cod postal 010031, tel: 021 313.38.83; fax: 021 313.38.83; e-mail: org.aur@gmail.com,  web: www.resurseumane-aur.rovă invita să participaţi la procedura de atribuire  a Contractului privind achizitionare de echipamente de calcul şi echipamente periferice de calcul şi pachete software aferente prin procedura competitiva. Obiectul contractului constă în achiziţia de echipamente de calcul - echipamente periferice de calcul şi software (calculatoare redactare-editare, pentru studio TV şi calculatoare pentru redacţia de presă scrisă, imprimante, server, medii stocare, scanere, multifuncţionale şi alte echipamente tehnologice inclusive software specific licenţiat). Finanţarea contractului de achiziţie se realizează prin intermediul contractului de finanţare POSDRU/90/2.1/S/64002având ca obiect cofinanţarea proiectului „VEHMED – Vehicule media pentru formarea abilităţilor practice, televiziuni şi ziare operate de studenţi pentru studenţi”,din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară  2 “Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii“, Domeniul major de intervenţie 2.1 “Tranziția de la școală la viața activă”. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare este pretul cel mai scazut. Ofertele se pot trimite pana la 27.09.2011, ora 10:00 la sediul “AUR” – Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resurse Umane, cu sediul in Bucuresti, strada Ion Campineanu nr. 3A, etaj 1, camera 1 si 2, Sector 1, Bucuresti, cod postal 010031. Documentaţia pentru ofertanti în baza căreia trebuie elaborată oferta poate fi obţinută gratuit printr-o solicitare scrisa trimisa pe adresa de email org.aur@gmail.com  sau la fax 40.21.313.38.83. Relaţii suplimentare/clarificări se pot obţine la tel: 40.21.313.38.83 sau prin aceeaşi adresă de email: org.aur@gmail.com, persoană de contact: Ionica Mănăilă. Informaţii despre proiect se pot obtine de la adresa web www.resurseumane-aur.ro.

 

 • Anunţ achiziţie de materiale consumabile televiziuni si productie ziare nr. 322 din 15.09.2011

Data publicării anunţului: 16 Septembrie 2011

“AUR” – Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resurse Umane, cu sediul social in Blv. Nicolae Balcescu, nr. 17 – 19, etaj 1, camera 115, Sector 1, Bucuresti, cu sediul administrativ al proiectului in Bucuresti, strada Ion Campineanu nr. 3A, etaj 1, camera 1 si 2 , Sector 1, Bucuresti, cod postal 010031, tel: 021 313.38.83; fax: 021 313.38.83; e-mail: org.aur@gmail.com,  web: www.resurseumane-aur.rovă invita să participaţi la procedura de atribuire  a Contractului privind achizitionare de materiale consumabile televiziuni si productie ziare prin procedura competitiva. Obiectul contractului constă în achiziţia de materiale consumabile televiziuni si productie ziare (hârtie A3, A4, tonere imprimante şi multifuncţionale, becuri, reflectoare, disc DVD, disc blu-ray, acumulatori 1,5 V, filtre gel şi alte materiale consumabile necesare operării unui studio TV
/ redacţii presă scrisă). Finanţarea contractului de achiziţie se realizează prin intermediul contractului de finanţare POSDRU/90/2.1/S/64002având ca obiect cofinanţarea proiectului „VEHMED – Vehicule media pentru formarea abilităţilor practice, televiziuni şi ziare operate de studenţi pentru studenţi”,din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară  2 “Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii“, Domeniul major de intervenţie 2.1 “Tranziția de la școală la viața activă”. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare este pretul cel mai scazut. Ofertele se pot trimite pana la 27.09.2011, ora 10:00 la sediul “AUR” – Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resurse Umane, cu sediul administrativ al proiectului in Bucuresti, strada Ion Campineanu nr. 3A, etaj 1, camera 1 si 2, Sector 1, cod postal 010031. Documentaţia pentru ofertanti în baza căreia trebuie elaborată oferta poate fi obţinută gratuit printr-o solicitare scrisa trimisa pe adresa de email org.aur@gmail.com  sau la fax 40.21.313.38.83. Relaţii suplimentare/clarificări se pot obţine la tel: 40.21.313.38.83 sau aceeaşi adresă de email: org.aur@gmail.com, persoană de contact: Ionica Mănăilă. Informaţii despre proiect se pot obtine de la adresa web www.resurseumane-aur.ro.

 

 • Anunţ achiziţie servicii de telefonie nr. 292 din 11.07.2011

Data publicării anunţului: 11 iulie 2011

"AUR" – Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resurse Umane, cu sediul social in Blv. Nicolae Balcescu, nr. 17 – 19, etaj 1, camera 115, Sector 1, Bucuresti, cu sediul administrativ al proiectului in Bucuresti, strada Ion Campineanu nr. 3A, etaj 1, camera 1 si 2 , Sector 1, Bucuresti, cod postal 010031, tel: 021 313.38.83; fax: 021 313.38.83; e-mail: org.aur@gmail.com,  vă invita să participaţi la procedura de atribuire  a contractului de achiziţie servicii de telefonie CPV: 64212000-5 prin procedura competitiva. Obiectul contractului constă în achiziţia de servicii de telefonie pentru membrii echipei de implementare. Finanţarea contractului de achiziţie se realizează prin intermediul contractului de finanţare POSDRU/90/2.1/S/64002 având ca obiect cofinanţarea proiectului „VEHMED – Vehicule media pentru formarea abilităţilor practice, televiziuni şi ziare operate de studenţi pentru studenţi”, din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară  2 “Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii“, Domeniul major de intervenţie 2.1 “Tranziția de la școală la viața activă”. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare este pretul cel mai scazut. Ofertele se pot trimite pana la 22.07.2011, ora 10:00 la sediul “AUR” – Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resurse Umane, cu sediul in Bucuresti, strada Ion Campineanu nr. 3A, etaj 1, camera 1 si 2, Sector 1, Bucuresti, cod postal 010031. Documentaţia pentru ofertanti în baza căreia trebuie elaborată oferta poate fi obţinută gratuit printr-o solicitare scrisa trimisa pe adresa de email org.aur@gmail.com  sau la fax 40.21.313.38.83. Relaţii suplimentare/clarificări se pot obţine la tel: 40.21.313.38.83 sau prin aceeaşi adresă de email: org.aur@gmail.com, persoană de contact: Ionica Mănăilă. Informaţii despre proiect se pot obtine de la adresa web www.resurseumane-aur.ro .

 

 • Anunţ de participare la achiziţia de servicii de tiparire  materiale pentru sesiuni de instruire/formare si alte materiale publicitare nr. 244  din 30.05.2011

Data publicării anunţului: 30 mai 2011

“AUR” – Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resurse Umane, avand sediul in Bucuresti, Bd. Nicolae Balcescu nr. 17 – 19, etaj 1, camera 115, Sector 1, cod postal 010043, nr inregistrare R.A.F. 212/1998, CUI 11488226, cu sediul administrativ al proiectului in Bucuresti, strada Ion Campineanu nr. 3A, etaj 1, camerele 1 si 2, Sector 1, cod postal 010031, tel: 021 313.38.83; fax: 021 313.38.83; e-mail: org.aur@gmail.com , web: www.resurseumane-aur.ro  vă invita să participaţi la procedura de atribuire  a contractului de achiziţie de servicii de tipărire  materiale pentru sesiuni de instruire/formare si alte materiale publicitare prin procedura competitiva, conform instructiunii nr.26 a AMPOSDRU. Obiectul contractului constă în achiziţia de servicii de tipărire  materiale pentru sesiuni de instruire/formare si alte materiale publicitare, conform specificaţiilor tehnice din documentaţia pentru ofertanţi. Finanţarea contractului de achiziţie se realizează prin intermediul contractului de finanţare POSDRU/90/2.1/S/64002având ca obiect cofinanţarea proiectului „VEHMED – Vehicule media pentru formarea abilităţilor practice, televiziuni şi ziare operate de studenţi pentru studenţi”,din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară  2 “Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii“, Domeniul major de intervenţie 2.1 “Tranziția de la școală la viața activă”. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare este pretul cel mai scazut. Ofertele se pot trimite pana la 10.06.2011, ora 10:00 la sediul “AUR” – Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resurse Umane, cu sediul administrativ al proiectului in Bucuresti, strada Ion Campineanu nr. 3A, etaj 1, camerele 1 si 2, Sector 1, cod postal 010031. Documentaţia pentru ofertanti în baza căreia trebuie elaborată oferta poate fi obţinută gratuit printr-o solicitare scrisa trimisa pe adresa de email org.aur@gmail.com  sau la fax 021.313.38.83. Relaţii suplimentare/clarificări se pot obţine la tel: 021.313.38.83 sau prin aceeaşi adresă de email: org.aur@gmail.com , persoană de contact: Ionica Mănăilă. Informaţii despre proiect se pot obtine de la adresa web www.resurseumane-aur.ro .

 

 • Anunţ de participare la achiziţia de produse de papetarie si birotica nr. 243 din 30.05.2011

Data publicării anunţului: 30 mai 2011

“AUR” – Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resurse Umane, avand sediul in Bucuresti, Bd. Nicolae Balcescu nr. 17 – 19, etaj 1, camera 115, Sector 1, cod postal 010043, nr inregistrare R.A.F. 212/1998, CUI 11488226, cu sediul administrativ al proiectului in Bucuresti, strada Ion Campineanu nr. 3A, etaj 1, camerele 1 si 2, Sector 1, Bucuresti, cod postal 010031, tel: 021 313.38.83; fax: 021 313.38.83; e-mail: org.aur@gmail.com , web: www.resurseumane-aur.ro  vă invita să participaţi la procedura de atribuire  a contractului de achiziţie de produse de papetarie si birotica prin procedura competitiva, conform instructiunii nr.26 a AMPOSDRU. Obiectul contractului constă în achiziţia de produse de papetarie si birotica, conform specificaţiilor tehnice din documentaţia pentru ofertanţi. Finanţarea contractului de achiziţie se realizează prin intermediul contractului de finanţare POSDRU/90/2.1/S/64002având ca obiect cofinanţarea proiectului „VEHMED – Vehicule media pentru formarea abilităţilor practice, televiziuni şi ziare operate de studenţi pentru studenţi”, din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară  2 “Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii“, Domeniul major de intervenţie 2.1 “Tranziția de la școală la viața activă”. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare este pretul cel mai scazut. Ofertele se pot trimite pana la 10.06.2011, ora 10:00 la sediul “AUR” – Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resurse Umane, cu sediul administrativ al proiectului in Bucuresti, strada Ion Campineanu nr. 3A, etaj 1, camerele 1 si 2, Sector 1, cod postal 010031. Documentaţia pentru ofertanti în baza căreia trebuie elaborată oferta poate fi obţinută gratuit printr-o solicitare scrisa trimisa pe adresa de email org.aur@gmail.com  sau la fax 021.313.38.83. Relaţii suplimentare/clarificări se pot obţine la tel: 021.313.38.83 sau prin aceeaşi adresă de email: org.aur@gmail.com , persoană de contact: Ionica Mănăilă. Informaţii despre proiect se pot obtine de la adresa web www.resurseumane-aur.ro .

 

 • Anunţ achiziţie de servicii dezvoltare pagini web nr. 34 din 07.01.2011

Data publicarii anunţului: 07 ianuarie 2011

“AUR” – Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resurse Umane, cu sediul administrativ al proiectului situat în mun. Bucureşti, str. Ion Câmpineanu nr. 3A, etajul 1, Camerele 1-2, Sector 1, cod poştal 010031 tel: 40 21 313.38.83; fax: 40 21 313.38.83; e-mail: org.aur@gmail.com, web: www.resurseumane-aur.ro  vă invită să participaţi la procedura de atribuire  a contractului de achiziţie de servicii dezvoltare pagini web (CPV 72413000-8 Servicii de proiectare de site-uri WWW – World Wide Web, 72415000-2 Servicii de găzduire pentru operarea de site-uri WWW – World Wide Web) prin procedura prospectarea pieţei – studiu de piaţă conform Instrucțiunii AMPOSDRU nr. 26/2010. Obiectul contractului constă în prestarea de servicii de proiectare şi actualizare pentru 400 de pagini web, pachet complex  (inclusiv poze, text, filme, optimizare grafică; design personalizat, înscriere în motoarele de căutare; optimizarea pentru motoarele de căutare; suport prin email; 2 versiuni de limbă; etc.) conform documentației pentru ofertanţi. Finanţarea contractului de achiziţie se realizează prin intermediul contractului de finanţare POSDRU/90/2.1/S/64002 având ca obiect cofinanţarea proiectului „VEHMED – Vehicule media pentru formarea abilităţilor practice, televiziuni şi ziare operate de studenţi pentru studenţi” din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară nr. 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul Major de Intervenţie 2.1. “Tranziţia de la școală la viaţa activă”. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare: preţul cel mai scăzut. Ofertele se pot trimite până la 14.01.2011, ora 11:00 la AUR – Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resurse Umane – la sediul administrativ al proiectului situat în mun. Bucureşti, str. Ion Câmpineanu nr. 3A, etajul 1, Camerele 1-2, Sector 1, cod poştal 010031. Documentaţia pentru ofertanţi în baza căreia trebuie elaborată oferta poate fi obţinută gratuit printr-o solicitare scrisă trimisă pe adresa de email org.aur@gmail.comsau la fax 40 21 313.38.83. Relaţii suplimentare/clarificări se pot obţine la tel: 40 21 313.38.83 sau prin aceeaşi adresă de email: org.aur@gmail.com, persoană de contact: Ionica Mănăilă. Informaţii despre proiect se pot obţine de la adresa web www.resurseumane-aur.ro.

 

 • ERATĂ Anunţ achiziţie de servicii de expertiză contabilă nr. 290 din 09.11.2010

Data publicării ERATEI: 17 noiembrie 2010

În cuprinsul Anunţului privind achiziţia de servicii de expertiză contabilă nr. 290 / 09.11.2010 în loc de sintagma:
Axa prioritară nr. 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.1. „Dezvoltarea economiei sociale”. se va citi:
Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” Domeniul major de intervenţie 2.1. „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”.

 

 • CLARIFICARE 16.11.2010 achiziţie servicii de audit financiar

Clarificare din 16.11.2010 la DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI PENTRU ACHIZIŢIA DE "Servicii de audit financiar", CPV: 79212100-4, nr. 286/08.11.2010 organizată în 23.11.2010 în cadrul proiecttului "VEHMED - Vehicule media pentru formarea abitităţilor practice, televiziuni şi ziare operate de studenţi pentru studenţi" nr. referinţă contract de finanţare: POSDRU/90/2.1/S/64002. Clarificarea se poate descărca de aici.

 

 • Anunţ achiziţie de servicii de audit financiar nr. 292 din 09.11.2010

Data publicării anunţului: 09 noiembrie 2010

AUR – Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resurse Umane, cu sediul administrativ al Proiectului situat în mun. Bucureşti, str. Ion Câmpineanu nr. 3A, etajul 1, Camerele 1-2, Sector 1, cod poştal 010031 tel: 40 21 313.38.83; fax: 40 21 313.38.83; e-mail: org.aur@gmail.com, web: www.resurseumane-aur.ro  vă invita să participaţi la procedura de atribuire  a contractului de achiziţie de servicii de audit financiar (cod CPV 79212100-4) prin procedura competitivă. Obiectul contractului constă în prestarea de servicii de audit financiar pentru 16 cereri de rambursare, conform specificaţiilor tehnice din documentaţia pentru ofertanţi. Finanţarea contractului de achiziţie se realizează prin intermediul contractului de finanţare POSDRU/90/2.1/S/64002 având ca obiect cofinanţarea proiectului „VEHMED – Vehicule media pentru formarea abilităţilor practice, televiziuni şi ziare operate de studenţi pentru studenţi” din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară nr. 6 „Promovarea incluziunii sociale”. Domeniul major de intervenţie 6.1. „Dezvoltarea economiei sociale”. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei căştigătoare este preţul cel mai scăzut. Ofertele se pot trimite până la 23.11.2010, ora 14:00 la AUR – Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resurse Umane – la sediul administrativ al Proiectului situat în mun. Bucureşti, str. Ion Câmpineanu nr. 3A, etajul 1, Camerele 1-2, Sector 1, cod poştal 010031. Documentaţia pentru ofertanţi în baza căreia trebuie elaborată oferta poate fi obţinută gratuit printr-o solicitare scrisă trimisă pe adresa de email org.aur@gmail.comsau la fax 40 21 313.38.83. Relaţii suplimentare/clarificări se pot obţine la tel: 40 21 313.38.83 sau prin aceeaşi adresă de email: org.aur@gmail.com, persoană de contact: Ionica Mănăilă. Informaţii despre proiect se pot obţine de la adresa web www.resurseumane-aur.ro.

 

 • Anunţ achiziţie de servicii de expertiză contabilă nr. 290 din 09.11.2010

Data publicării anunţului: 09 noiembrie 2010

AUR – Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resurse Umane, cu sediul administrativ al Proiectului situat în mun. Bucureşti, str. Ion Câmpineanu nr. 3A, etajul 1, Camerele 1-2, Sector 1, cod poştal 010031 tel: 40 21 313.38.83; fax: 40 21 313.38.83; e-mail: org.aur@gmail.com, web: www.resurseumane-aur.ro  vă invita să participaţi la procedura de atribuire  a contractului de achiziţie de servicii de expertiză contabilă – CPV 79211000-6 prin procedura competitivă. Obiectul contractului constă în prestarea de servicii de expertiză contabilă pentru 16 cereri de rambursare, conform specificaţiilor tehnice din documentaţia pentru ofertanţi. Finanţarea contractului de achiziţie se realizează prin intermediul contractului de finanţare POSDRU/90/2.1/S/64002 având ca obiect cofinanţarea proiectului „VEHMED – Vehicule media pentru formarea abilităţilor practice, televiziuni şi ziare operate de studenţi pentru studenţi” din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară nr. 6 „Promovarea incluziunii sociale”. Domeniul major de intervenţie 6.1. „Dezvoltarea economiei sociale”. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei căştigătoare este preţul cel mai scăzut. Ofertele se pot trimite până la 23.11.2010, ora 11:00 la AUR – Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resurse Umane – la sediul administrativ al Proiectului situat în mun. Bucureşti, str. Ion Câmpineanu nr. 3A, etajul 1, Camerele 1-2, Sector 1, cod poştal 010031. Documentaţia pentru ofertanţi în baza căreia trebuie elaborată oferta poate fi obţinută gratuit printr-o solicitare scrisă trimisă pe adresa de email org.aur@gmail.comsau la fax 40 21 313.38.83. Relaţii suplimentare/clarificări se pot obţine la tel: 40 21 313.38.83 sau prin aceeaşi adresă de email: org.aur@gmail.com, persoană de contact: Ionica Mănăilă. Informaţii despre proiect se pot obţine de la adresa web www.resurseumane-aur.ro.

 

 • Anunţ achiziţie de servicii de închiriere spaţiu publicitar nr. 172 din 07.09.2010

Data publicării anunţului: 08 septembrie 2010

AUR – Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resurse Umane, cu sediul în Blv. Nicolae Bălcescu, nr. 17 – 19, etaj 1, camera 115, Sector 1, Bucureşti, tel: +4021 313.38.83; fax: +4021 313.38.83; e-mail: org.aur@gmail.com, web: www.resurseumane-aur.ro  vă invită să participaţi la procedura de atribuire  a contractului de achiziţie de servicii de închiriere spaţiu publicitar (cod CPV 79341000-6) prin procedura cercetarea pieţei – studiu de piaţă. Obiectul contractului constă în publicarea a 54 anunţuri de promovare a proiectului/achiziţiilor publice din cadrul proiectului în ziare de acoperire naţională şi 4 articole în 2 reviste de specialitate din domeniul media. Finanţarea contractului de achiziţie se realizează prin intermediul contractului de finanţare POSDRU/90/2.1/S/64002 având ca obiect cofinanţarea proiectului „ VEHMED – Vehicule media pentru formarea abilităţilor practice, televiziuni şi ziare operate de studenţi pentru studenţi” din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 –“Investeste in oameni”, în cadrul Axei prioritare 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.1. „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare este preţul cel mai scăzut. Ofertele se pot trimite până la 15.09.2010, ora 11:00 la sediul AUR – Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resurse Umane, cu sediul în Blv. Nicolae Bălcescu, nr. 17 – 19, etaj 1, camera 115, Sector 1, Bucureşti. Documentaţia pentru ofertanţi în baza căreia trebuie elaborată oferta poate fi obţinută gratuit printr-o solicitare scrisa trimisă pe adresa de email org.aur@gmail.com  sau la fax +4021 313.38.83. Relaţii suplimentare/clarificări se pot obţine la tel: +4021 313.38.83 sau prin aceeaşi adresă de email: org.aur@gmail.com, persoană de contact: Ionica Mănăilă. Informaţii despre proiect se pot obţine de la adresa www.resurseumane-aur.ro.
Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei